Oliventræer i DK, ja meld jer ind i Danmarks eneste gruppe som beskæftiger sig med Oliventræer.
I kan plante jeres Oliventræer ud haven som alan Rene her har gjort og han er en af medlemmerne i min facebook gruppe.
Oliventræer er ikke særligt vandkrævende.
Sommerperioden jo der skal de have en del og det med at man siger de skal have det og den mængde vand er umuligt. Mange spørger hele tiden: hvor meget vand skal de have?? Svaret...Find selv ud af det. Jeg er ikke fremtidsforsker og kan derfor ikke vide det. Føl selv efter i jordklumpen eller som på billedet her plant det ud i havens bed så klare naturen selv vandig procces men i tørre måneder skal der vandes.