Gamle rødder ligger her og der for at danne lidt skovbund