alle havens træer har fået lidt sten omkring stammen